0 kohdetta

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Suomen UN Womenin asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen UN Women ry (jäljempänä Suomen UN Women)
Työpajankatu 10 A, 4. kerros
00580 Helsinki
toimisto@unwomen.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Elina Multanen
Suomen UN Women
Työpajankatu 10 A, 4. kerros
00580 Helsinki

Rekisterin käyttötarkoitus    

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, markkinointiin ja muuhun henkilötietolain mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn liittyen Suomen UN Womenin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

• Yhteystiedot
• Tiedot kielestä, sukupuolesta ja syntymäajasta
• Tunnistustiedot (asiakasnumero)
• Asiakkaan itse antamat pankkitilitiedot (kuukausilahjoittajan suoraveloitus-, e-lasku- tai suoramaksusopimuksen tehneillä asiakkailla)
• Asiakassuhdetiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen rekisteröimisen yhteydessä ja asiakassuhteen kestäessä. Tietoja voidaan päivittää ja tarkistaa yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille seuraavalla poikkeuksella:  Jäsenten tietoja voidaan luovuttaa Suomen UN Womenin paikallistoimikuntien luottamushenkilöille, mikäli jäsen ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Tietojen poistaminen

Tietoja poistetaan asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakasrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.