0 kohdetta

Maaseudun naisten rooli huomioitava ilmastokestävyydessä

Maaseudun naisten rooli huomioitava ilmastokestävyydessä

Maaseudulla asuvat naiset ja tytöt ovat ratkaisevassa asemassa kestävän kehityksen edistämisessä ja maaseudun elinkeinojen kehittämisessä. Kansainvälistä maaseudun naisten päivää vietetään 15. lokakuuta. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota naisten rooliin maaseudun kehityksessä sekä edistää maaseudulla asuvien naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista.

Tämän vuoden maaseudun naisten päivän teemana on ilmastonmuutos ja ilmastokestävän maatalouden erilaiset mahdollisuudet ja haasteet sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Vaikka maatalous on tärkein tulonlähde naisille useissa maissa, naisilla ei ole erityisesti kehittyvissä maissa yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia maataloudessa. Epätasa-arvo näkyy konkreettisesti maaseudun naisten elämässä.

Lähde: FAO

Naiset omistavat harvemmin kuin miehet viljelemäänsä maataan. Naisilla ei ole maataloudessa yhtäläisiä mahdollisuuksia saada lainaa tai päästä markkinoille myymään satoaan. Lisäksi naiset saavat keskimäärin alemman hinnan myymistään sadoistaan. Maaseudun naisten tukeminen on edellytys köyhyyden ja nälän lopettamiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vahvistavat sukupuolten epätasa-arvoa maaseudulla. Naisilla on kuitenkin paljon kokemusta ja perimätietoa luonnonvaroista, ja he voivat tarjota arvokasta tietoa ilmastonmuutoksen riskeihin varautumiseksi. Heillä on myös oikeus kaikkiin mahdollisiin tapoihin suojella itseään, samoin kuin osallistua päätöksiin, joilla on ihmisille ja maapallolle perustavia vaikutuksia.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tukee maaseudun naisia, jotta heillä olisi oikeus omistaa maata sekä pääsy tarvittaviin resursseihin. Tuemme naisia, jotta he voisivat viljellä ilmastokestäviä kasveja ja saada satonsa myytyä hyödyntäen digitaalisia kanavia.

 

Työmme johtaa tuloksiin

Mobiiliteknologia avaa uusia mahdollisuuksia viljelijöille

Älypuhelin on saanut aikaan pienen vallankumouksen eteläisen Ruandan naisten viljely- ja markkinointitaidoissa. Digitaalinen Buy from Women -alusta (”Osta naisilta”) auttaa viljelijöitä selvittämään maa-alueensa koon ja ennustamaan tuotannon määrän.

Yhteistyö saa naisten bisnekset kukoistamaan Beninissä

UN Women tukee paikallisia säästö- ja lainaryhmiä ympäri Afrikkaa. Ryhmissä naiset eivät ole pelkästään parantaneet toimeentuloaan, vaan ensimmäistä kertaa monet heistä ovat nousseet arvostetuiksi johtajiksi yhteisöissään.

Guatemalan Urlantan menestyvät mehiläistenhoitajat

Urlantan kylässä Guatemalassa alkuperäiskansojen naiset ovat nousseet roolimalleiksi koko yhteisölle. Heidän yritystoimintansa synnyttää työpaikkoja, tuo kaivattuja tuloja ja muuttaa asenteita. Mehiläisten hoidon ohella kylän naisia on koulutettu mm. ihmisoikeuksista.

Esivanhempien menetelmillä ilmastonmuutosta vastaan

Perussa Laramaten alueella asuvat alkuperäiskansojen naiset tuntevat ilmastonmuutoksen vaikutukset. Naiset ovat onnistuneet lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutusta ja kohentamaan taloudellista toimeentuloaan.
(Kuvat: UN Women/Faria Salman, UN Women/Rosendo Quintos, ANAF Benin, CHIRAPAQ)

Kestävän kehityksen tavoitteet

Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taisteleminen on vahvasti sukupuolikysymys. Ilmastonmuutos on suurin uhka monille haavoittuvaisimmille ihmisille, joista suuri osa on köyhiä naisia. Heidän kannaltaan ilmaston muuttuminen on jo päivittäinen tosiasia. Monet joutuvat käyttämään aina vain enemmän aikaa ruuan, polttoaineen ja veden hakemiseen, tai kamppailevat viljelläkseen maata. Katastrofin iskiessä naiset kuolevat todennäköisemmin.